HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point

 

česky - Analýza rizik a systém kontroly kritických bodů

 

Povinností každého provozovatele stravovacího provozu, je pracovat dle zavedeného systému HACCP

 

Jak vytvořit správný a funkční HACCP? Nevíte si rady, co a jak udělat, aby to bylo správně?

HACCP Vám "na míru" připravíme a zaškolíme Vaše zaměstnance.

 

Hygiena a bezpečnost ve stravování se samozřejmě řídí legislativou a to především:

-   Nařízení evropského parlamentu a Rady ES  852/2004

-   Nařízení evropského parlamentu a Rady ES  178/2002

-   Zákon č. 120/2008 

 

 

Bližší informace na ZDE!

BoZP - Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci

 

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu zdraví svých zaměstnanclů při práci a seznámit zaměstnance s možnými riziky spojenými s výkonem jejich práce na pracovišti i mimo něj.

Toto je dáno legislativou ČR a to zákoníkem práce a dalšími obecně závaznými předpisy, nařízeními a vyhláškami.

 

Pro zajištění splnění legislativní povinnosti Vás jako zaměstnavatele nabízíme mimo jiné i vypracování dokumentace BoZP včetně vstupních i ročních školení zaměstnanců!

 

Využívají služební vozy i Vaši zaměstnanci? Pro ně zajišťujeme refernční školení a testování řidičů. 

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na: info@progastronomy.czCopyright ©, 2 HD, s.r.o. | Admin