Dodávky gastronomických technologií a celků gastro provozů

 

Pro profesionály v gastronomickém oboru   dodávámě veškeré technologie pro Váš provoz včetně potřebného inventáře.

Dodané technologie samozřejmě odborně nainstalujeme a zaškolíme obsluhu k jejich řádnému užívání.

 

V minulosti jsme pro své klienty dodali již několik technologických celků - celé gastro provozy, včetně jejich instalací.

 

Jak probíhá vybavení celého nového nebo rekonstruovaného provozu a co od nás můžete očekávat?

1) příprava projektové studie gastro na základě které budou vyspecifikovány jednotlivé položky dodávky a připraveny podklady pro vývody vody, odpadu, plynu atd. pro jednotlivé profese stavebníků

     projektové studie jsou zpracovávány dle hygienických norem a jsme připraveni jednat Vaším jménem i s pracovníky KHS (místně příslušné Krajské hygienické stanice)

2) vyspecifikování a konzultace s Vámi při výběru vhodných technologií pro Vaši novou provozovnu - objednávka

     součástí cenové kalkulace nikdy nebude částka za instalaci a vymezovací a vyrovnávací prvky pro konečnou finalizaci provozu a to z důvodu korektnosti jednání vůči Vám

3) součinnost a konzultace v průběhu výstavby prostor pro budoucí gastronomický provoz, spolupráce s profesanty, pravidelné kontroly rozestavěnosti

4) při konečném doobložení prostor stavebníky (obklady, dlažba, stropy atd) přeměření prostor před vlastním zadáním nerezového nábytku do výroby

5) dodávka jednotlivých částí technologického celku a jejich instalace

6) vyměření vyrovnávacích a vymezovacích prvků, jejich nacenění a odsouhlasení ceny s Vámi - objednatelem, dodání vymezovacích prvků cca do deseti pracovních dnů (maximální doba dodání)

7) osazení technologického celku vymezovacími prvky, vytěsnění spár, přezkoušení funkčnosti jednotlivých technologií

8) vlastní předání celého díla

9) technický a poradenský servis

 

Co jsou vymezovací a vyrovnávací prvky?

Jedná se o nerezové komponenty, které zaplní mezery mezi dodanými částmi technologického celku a stěnami provozovny, dále o nerezové komponenty a zákryty například nad otopná tělesa či vyrovnání nerovností zdiva a obkladů nebo zakrytí různých výklenků ve zdi.Vymezovací prvek pro zakrytí výklenku ve zdi

 

 

zákryt otopného tělesa za stoly

     Zákryty a vymezovací prvky jsou vždy zaměřovány až po osazení prostor kuchyně a provozovny dodanými technologiemi a nábytkem. Nerovnosti a odchylky se vždy projeví až při instalaci. Doměrky a zákryty nikdy nejsou součástí cenové kalkulace stejně jako instalace technologického celku.

 

 

 

Chtete vědět více? Plánujete i Vy výstavbu či rekonstrukci gastronomického provozu? Neváhejte a kontaktujte nás na telefonním čísle +420 775 007 110 nebo prostřednictvím e-mailu: info@progastronomy.cz

 

Už teď se tým odborníků těší na spolupráci právě s Vámi!

    

 Copyright ©, 2 HD, s.r.o. | Admin