HACCP


HACCP – Hazard Analisys and Critical Control Points
Jedná se o systém, který ve stravovacím provozu specifikuje nebezpečí ve smyslu hygieny potravin a ochrany veřejného zdraví v jednotlivých fázích přípravy pokrmů v daném podniku.

Zjednodušeně se jedná o příručku či návod pro pracovníky stravovacích provozů, jak pracovat a manipulovat se surovinami, polotovary a pokrmy tak, aby nedošlo k jejich kontaminaci a následnému ohrožení zdraví a životů strávníků a hostů, kterým jsou pokrmy a nápoje servírovány.

Jedná se o dokument, který je připravován na míru dané provozovně s ohledem na technologické vybavení, zaměření a nabídku a proto neexistuje jednotný mustr, který je použitelný pro každou provozovnu.
Plán HACCP včetně všech jeho náležitostí, příloh a školení je dokument, který je požadován legislativou a dle této legislativní úpravy má své požadavky a náležitosti.

Pro zpracování funkčního plánu HACCP nás kontaktujte, základem je provedení auditu, kdy budou zjištěny všechny kritické body v podniku a jsou nezbytným základem pro stanovení opatření a vypracování kompletního plánu HACCP.

Dalším zákonným požadavkem je bezpečnost práce a požární ochrana. Společnost ProGastronomy s. r. o. spolupracuje v rámci celé ČR s několika certifikovanými partnery, kteří se o Vaši provozovnu v rámci BoZP a PO postarají a dají Vaše podklady do pořádku a poskytnou Vám tu nejlepší péči a servis v této oblasti.

Pro více informací nás kontaktujte.